Đầm bé gái 6-18kg không tay, cotton mát 2 màu

200.000  400.000 

Đầm bé gái 6-18kg không tay, cotton mát
Còn áo trắng, đen phối với váy sọc đen trắng
Size: 6-18kg
IB shop để chọn size
#dambegai #quanaobegai #vaybegai #quanaotreem

Đầm bé gái 6-18kg không tay, cotton mát

Còn áo trắng, đen phối với váy sọc đen trắng
Size: 6-18kg
IB shop để chọn size
#dambegai #quanaobegai #vaybegai #quanaotreem

5-18kg

Áo trắng, áo đen