Đầm bé gái 5-12kg ngắn tay cotton mát 2 màu

150.000  400.000 

Đầm bé gái 5-12kg ngắn tay cotton mát
Có màu kem và màu hồng phấn y hình
Size: 5-12kg
#dambegai #quanaobegai #vaybegai #quanaotreem

Đầm bé gái 5-12kg ngắn tay cotton mát

Đầm bé gái 5-12kg ngắn tay cotton mát
Có màu kem và màu hồng phấn y hình
Size: 5-12kg
#dambegai #quanaobegai #vaybegai #quanaotreem

5-12kg

Hồng, Kem