Đầm bé gái 5-12kg ngắn tay cotton mát 3 màu

150.000  300.000 

Đầm bé gái 5-12kg ngắn tay cotton mát
Có màu hồng phấn, xanh trời, trắng kem
Size: 5-12kg
IB shop để chọn size
#dambegai #quanaobegai #vaybegai #quanaotreem

Đầm bé gái 5-12kg ngắn tay cotton mát

Có màu hồng phấn, xanh trời, trắng kem
Size: 5-12kg
IB shop để chọn size
#dambegai #quanaobegai #vaybegai #quanaotreem

5-12kg

Hồng phấn, xanh trời, trắng