Đầm bé gái 5-12kg cotton mát màu xanh

150.000  300.000 

Đầm bé gái 5-12kg cotton mát
Màu: còn màu xanh y hình
Hình shop tự chụp
Size: 5-12kg
IB shop để chọn size
#dambegai #quanaobegai #vaybegai #quanaotreem

Đầm bé gái 5-12kg cotton mát
Màu: còn màu xanh y hình
Hình shop tự chụp
Size: 5-12kg
IB shop để chọn size
#dambegai #quanaobegai #vaybegai #quanaotreem

5-12kg

Xanh